• darkblurbg

Directies en besturen

Binnen directies van organisaties kunnen spanningen voorkomen die de samenwerking kunnen beïnvloeden. Soms kunnen issues onderling opgelost worden, maar als er naast de zakelijke belangen ook de persoonlijke relaties een rol spelen wordt het lastig. Misschien heeft u het wel eens meegemaakt. In deze energielekkende dynamiek is het van belang dat de continuïteit van de organisatie erkend wordt. En dat de directie rust en vertrouwen richting de medewerkers uitstraalt. Dat is een van de redenen dat een dergelijk conflict in de top van een organisatie zo snel mogelijk zal moeten worden opgelost.

Maatschappen en Vennootschappen

Een conflict in een maatschap of tussen vennoten kan grote gevolgen hebben. Tijdens mijn werk als ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel zag ik dat vele ondernemingen werden opgeheven vanwege ‘gedoe’ tussen vennoten. Trouwe medewerkers en vennoten kwamen op straat te staan. Dat was voor mij het moment om een opleiding tot gecertificeerd mediator te gaan volgen. Voor goede samenwerking is kwaliteitsvolle communicatie essentieel. Bijna alle conflicten zijn te herleiden tot gebrek aan vertrouwen en geen of slechte communicatie. Maar hoe moeilijk communicatie is, weten we toch allemaal?

Wat kunt u van mij verwachten

  • Aparte intake met betrokkenen
  • Vertrouwelijkheid en discretie gewaarborgd
  • Persoonlijke aanpak
  • Grote betrokkenheid bij mens en kwestie
  • Toekomstgericht
  • Korte lijnen
  • Transformatie wij-zij naar wij
  • Win-win
  • Heldere prijsafspraken

Bel me of mail me, laten we eens vrijblijvend overleggen over wat u bezig houdt.

DIRECT AFSPRAAK MAKEN