• darkblurbg

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation kan plaatsvinden op verzoek van de werkgever of vanuit de werknemer. Doorverwijzing gebeurt ook vaak door de bedrijfsarts of HR-adviseur. 

Een arbeidsconflict heeft bijna altijd een slechte invloed op de werksfeer en kan leiden tot ziekteverzuim. De kwestie blijft niet beperkt tot de werkvloer alleen: iedereen neemt het mee naar huis en de invloed gaat veel verder in een mensenleven.

 

Werkwijze

Mijn werkwijze sluit aan op wat er is. Ik start altijd met een algemene indruk van de situatie. Door partijen apart te spreken wordt helder hoe zij in de situatie staan. Al inventariserend wordt gebouwd aan vertrouwen. Dit klaart de lucht. Pijnpunten worden onder ogen gezien en de basis voor begrip wordt gelegd. Gehoord worden (en jezelf horen) en oprechte aandacht is essentieel. Daarna pas kun je naar elkaar luisteren. Zo wordt ruimte gecreëerd om toe te werken naar een duurzame oplossing.

Doorlooptijd gemiddeld 6 weken 

 • 9 van de 10 arbeidskwesties wordt binnen 6 weken opgelost
 • Arbeidsconflicten laten we niet langer duren dan nodig
 • Kies voor no-nonsense werkwijze
 • Constante zorg voor betrokkenen en de oplossing
 • Vertrouwen
 • Onafhankelijk en neutraal

Exit mediation

Ongeveer de helft van de geslaagde mediations eindigt ermee dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt ontbonden. De andere helft eindigt met afspraken over de werkhervatting en re-integratie. De bereikte oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO).

 • Win-win
 • Snel resultaat is mogelijk, geen lange juridische procedures
 • Veilige sfeer
 • Discretie gegarandeerd, geheimhouding van de afspraken
 • Persoonlijke aanpak
 • Heldere prijsafspraken