HeleneSmit
It's all about people

Conflictbemiddeling

De zucht van opluchting

In bijna elke conflictsituatie vragen partijen zich af: hoe ben ik hierin verzeild geraakt? Hadden we niet eerder een goed gesprek met elkaar moeten hebben? Een arbeidsconflict heeft gevolgen voor het functioneren van de werknemer en het functioneren van de organisatie. Als je in een dergelijke situatie betrokken raakt, dan doet dat als persoon veel met je.

Er zijn verschillende manieren om tot oplossing te komen. Ik kies er regelmatig voor om eerst een verhelderend gesprek tussen partijen tot stand te brengen. Of om partijen eerst apart te spreken. Dit klaart de lucht. Pijnpunten worden onder ogen gezien en de basis voor begrip wordt gelegd. Er is dan geen sprake van mediation. Het komt regelmatig voor dat daarmee de kwestie is opgelost, waarmee een mediation niet eens hoeft plaats te vinden. Het vervolgtraject wordt in gezamenlijk overleg verder ingevuld. Praten lost op. Praten aan mijn spreektafel creƫert nieuw perspectief.

Doorlooptijd gemiddeld 6 weken


 • 9 van de 10 arbeidskwesties binnen 6 weken opgelost
 • Arbeidskwestie niet langer laten duren dan nodig
 • Hoe langer de kwestie duurt, des te meer stress en geld er mee gemoeid is
 • No-nonsense werkwijze
 • Constante zorg voor betrokkenen en de oplossing
 • Vertrouwen
 • Neutraal

Ongeveer de helft van de geslaagde mediations eindigt met een beƫindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, de andere helft eindigt met afspraken over de werkhervatting en re-integratie. De bereikte oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die wordt ondertekend door partijen.


 • Win-win in plaats van oog om oog, tand om tand
 • Snel resultaat is mogelijk, geen lange juridische procedures
 • Veilige sfeer
 • Persoonlijke aanpak
 • Heldere prijsafspraken